۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طراحی آنتن سامانه ای» ثبت شده است

آموزش طراحی و ساخت انواع آنتن

آموزش یادگیری و ارائه گزارش طراحی ، طراحی و ساخت انواع پروژه آنتن های :

1 - آنتن های مونوپل                                                              
 2 - آنتن های دیپل خطی خطی و خم شده                           
  3 - انواع آنتن های پچ                                                              
  4 - انواع آنتن های شیپوری یا هورن                                     
  5 - آنتن های اسپیرال صفحه ای                                            
  6- آنتن های کونیکال اسپیرال                                                
7 - انواع آنتن های اسلات صفحه ای ، خطی و موجبری       
 8 - آنتن های ویوالدی                                                               
 9 - آنتن های لاگ پریودیک و آرایه های لاگ پریودیک            
 10 - آنتن های روزنه ای                                                           
  11 - آنتن های Bow tie                                                         
  12 - آنتن های دیسکون                                                         
 13 - آنتن های یاگی در طول های مختلف                            
 14 - آنتن های مارپیچی یا Helix   
  15 - آنتن های رفلکتوری و تغذیه دیش ها                           
 16 - آنتن های Backfire
 17 - آنتن های آرایه ای پچ ، موجبری ، دیپل پسیو             
 18 - آنتن های آرایه پچ اکتیو                                                 
 19 - آنتن های لنزی                                                              
 20 - آنتن های تیغه ای یا Blade  
 21 - آنتن های آرایه فازی                                                     
 
در فرکانس های مختلف مخابراتی و نظامی ، جهت کاربردهای متنوع و توان بالا پذیرش به انجام می شود ...

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی آنتن های موجبری اسلات

شما سروران گرامی را با طرح دیگری از آنتن های موجبری اسلات آشنا می کنیم.

👇👇👇
آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبرهای ریجدار یا :
Single Ridge waveguide Slot Array Antenna

یکی از ویژگی های این نوع آنتن ها افزایش خطوط و تراکم خطوط جریان سطحی و درنتیجه قطع بیشتر این خطوط روی دیواره توسط رزوناتورهای اسلاتی و درنتیجه افزایش چنددرصدی پهنای باند آنتن در مقایسه با موجبرهای مستطیلی بدون ridge.

همچنین زمانیکه این آنتن ها درحالت بدون ridge برای کاربردهای راداری آرایه فازی قابل استفاده می شوند، به دلیل حفظ شرایط عدم رخداد گلبرگهای توری یا grating lobe ها، درنهایت آرایه فازی حاصله از چرخش ماکزیمم مثبت ومنفی 25 درجه در صفحه E یا صفحه قرارگیری آرایه های خطی درکنارهم برخوردارخواهد بود. اما برای بهره گیری از افزایش میزان چرخش گلبرگ اصلی ویا به عبارتی افزایش زاویه اسکن، از این نوع آنتن ها با موجبر ریجدار استفاده می شود که منجر به اسکن محیط در صفحه E تا زاویه مثبت و منفی 90 خواهد شد درحالیکه گلبرگ های فرعی grating lobe ها نیز اتفاق نمی افتند.

این نوع ساختارهای موجبر اسلات با موجبر ریجدار را به شما در دونمونه خطی طراحی شده معرفی می کنیم که قابلیت طراحی آن در قالب آرایه های مسطح یا صفحه ای در اشکال مختلف و پارامترهای متنوع وجود خواهد داشت

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار با 6 المان اسلات و طراحی شده در فرکانس دلخواه 9.375 گیگاهرتز از باند X و سطح گلبرگ کناری دلخواه 20- دسیبل.

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

نمودار S11 ورودی آنتن

 

پترن سه بعدی آنتن

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

نمونه دیگری از این نوع آرایه آنتنی با 8 المان اسلات و موجبرریجدار با ابعاد محاسبه شده جهت طراحی مهندسی.
فرکانس مرکزی 9.375 گیگاهرتز و سایدلوب 20-دسیبل

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

نمودار S11 آنتن

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

نمونه کاربردصنعتی آرایه آنتن رادار آرایه فازی بااستفاده از آرایه های موجبر ریجدار اسلات

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن هورن pyramidal

آنتن هورن pyramidal طراحی شده در باند X و پهن باند.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

برای نمونه این آنتن هورن با بهره 20 دسیبل در باند X در فرکانس مرکزی 10 گیگاهرتز طراحی شده که به عنوان فید یک آنتن انعکاسی یا رفلکتوری پارابولیک در همین فرکانس مرکزی به کار گرفته شود. که در ادامه خواهیم دید.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

نمودار S11 آنتن هورن طراحی شده در باندX

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

پترن سه بعدی آنتن با بهره نردیک به 20 دسیبل

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

همانطور که اشاره شد این آنتن را به عنوان فید یک آنتن رفلکتوری پارابولیک با بهره بیشتر از 32 دسیبل و قطر 80 سانتی متری در فرکانس 10 گیگاهرتز  مطابق شکل استفاده میکنیم.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

که دراین حالت S11 ورودی فید اینگونه خواهد شد.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

و پترن دو بعدی بازگشتی از رفلکتور در صفحه ph=90 درجه درحالت نرمالیزه

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

و پترن سه بعدی رفلکتور در فرکانس 10 گیگاهرتز بابهره 35 دسیبل و فید قرارگرفته روی محور مرکزی رفلکتور

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری

 

طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری

 

طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری در باند X در فرکانس مرکزی 10 گیگاهرتز و پهنای باند 1 گیگاهرتز و اسکن 10 درجه ای با تغییرفرکانس

دراین آنتن میزان پهنای 3- دسیبل بیم اصلی 10 درجه و میزان سطح گلبرگ کناری 35- دسیبل درنظرگرفته شده است. همچنین انتهای موجبر نیز بار تطبیق یا absorber طراحی و قرارداده شده است.

نمونه دیگری از آنتن برای مثال با سطح گلبرگ کناری 22- دسیبل هم طراحی شده که برای مشاهده در تصویر خواهیم دید :

 

طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری

 

خروجی آنتن موج نشتی اسلات موجبری باند X و سطح گلبرگ کناری 22- دسیبل درنظرگرفته شده

 

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات

آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات قرارگرفته روی دیواره انتهایی موجبر

 

آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات

 

برای آنالیز و طراحی موجبر تغذیه شده از انتها توسط اسلات و همچنین به دست آوردن ابعاد اسلات بایستی از روشهای آنالیز استفاده کنید. بدین شکل عزیزان بایستی به کمک محاسبه میدان های فضای بیرون اسلات و درون موجبر، ادمیتانس اسلات را بدست آورید. سپس در فرکانس طراحی به ازای طول مشخصی از اسلات که طول رزونانس آن نامیده میشود، بایستی بخش موهومی ادمیتانس اسلات برابر صفر شود. اینکار را می توان با استفاده قضایای همپاسخی الکترومغناطیسی و یا روش عددی ممان نیز انجام داد. این کار توسط تیم کانال انجام شده و خروجی ساده ای برای استفاده کاربران آماده شده است. به طوریکه ابعاد اسلات و موجبر متناسب با فرکانس محاسبه شده و برای شما در فایل طراحی وشبیه سازی CST شبیه سازی شده است. کاربران می توانند تنها با تغییر فرکانس به عملکرد موجبر تغذیه شده از انتها توسط اسلات در فرکانس مورد نظر خود دست یابند.

 در ادامه فایل شبیه سازی CST را میتوانید دانلود کنید و سپس فرکانس مرکزی و درنهایت رنج فرکانس شبیه سازی را تعیین کنید و مجددا اجرا بزنید...

دریافت
حجم: 36.2 کیلوبایت
توضیحات: 🗂🗂🗂 فایل شبیه سازی CST موجبر تغذیه شده از انتها توسط اسلات 👆👆👆


آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات

 

برای مثال خروجی آنتن تک المان موجبرتغذیه شده از انتها توسط اسلات در فرکانس 9.375 گیگاهرتز

 

آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات

 

نمایی از تشعشع 3 بعدی در فرکانس 9.375 گیگاهرتز

 

با اینکار تک المانه موجبر تغذیه شده از انتها توسط اسلات را می توانید به آرایه خطی و مسطح تبدیل و آنها را به صورت آرایه فازی یا ازطریق شبکه تغذیه مناسب برای رسیدن به مشخصات مطلوب جهت کاربردهای متنوع تغذیه وتحریک کنید. . .

طراحی آنتن  اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آنتن آرایه صفحه ای اسلات موجبری

 

‍ آنتن آرایه صفحه ای اسلات موجبری در باند X راداری

این آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری و ازنوع اسلات که در باند X طراحی شده دارای 400

مگاهرتز پهنای باند، بهره بیشتر از 24 دسیبل، قطر 22 سانتی متری و سطح گلبرگ

کناری در دو صفحه E و H به ترتیب 25- و 27- دسیبل می باشد.  علاقه مندان به این

حوزه آنتن ها می توانند نتایج آنتن را ازفایل پاورپوینت گزارشی زیر دانلود و مشاهده نمایند.

همچنین این آنتن قابل استفاده در سیستم های راداری هواپیماها، موشکها و سیکرها

و همچنین قابل استفاده برای سیستم های SAR نیز می باشد...

 

‍ آنتن آرایه صفحه ای اسلات موجبری

 

دریافت
حجم: 426 کیلوبایت

 


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 26 ثانیه
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی

 آنتن های راداری موجبری اسلات در فرم آرایه های مستطیلی

 

آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی باند L با ابعاد 1.8متر در 1.8 متر

 

 آنتن های راداری موجبری اسلات در فرم آرایه های مستطیلی

 

نمونه ای ازپترن سه بعدی آنتن در حالت تفاضلی دراثر تغذیه تفاضلی آنتن. قابلیت تولید تک پترن مجموع یا SUM را این آنتن دارد.

 

 آنتن های راداری موجبری اسلات در فرم آرایه های مستطیلی

 

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تاثیر تغییرات طول آنتن و تغییرات فاصله از آنتن بر روی پترن

پترن و میدان تشعشعی هر آنتن به طول و فاصله از آنتن بستگی دارد،در این برنامه  تلاش شده است که تاثیر تغییرات طول آنتن  و تغییرات فاصله از آنتن بر روی پترن و میدان های تشعشعی بررسی شود.
در تصویر زیر در یک فاصله ی ثابت با تغییر دادن طول آنتن، میدان ها در سه صفحه ترسیم شده است.همان طور که مشاهده می شود با افزایش طول آنتن پرتو باریک تر شده و بنابراین سمتگرایی نیز افزایش یافته است.

نکته ی اول: آنتن دایپل در این برنامه پیاده سازی شده است.آنتن مورد نظر دارای موقعیت مکانی   (Lambda/8 , -Lambda/3 , Lambda/4) و توزیع جریانی به اندازه ی ( 3√/1) در راستای ( a_x , a_y , a_z) می باشد.
نکته دوم: آنتن دایپل نیم موج از متداول ترین آنتن های سیمی است که به دلیل مقاومت تشعشعی مناسب و امکان تطبیق با خطوط انتقال، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

هم چنین در حالت کلی،برای به دست آوردن میدان های تشعشعی توسط یک آنتن با هر طولی، لازم است که فضای پیرامون آنتن به سه ناحیه ی  1-میدان نزدیک راکتیو، 2-میدان نزدیک تشعشعی، 3-میدان دور تفکیک شود.
هر چه فاصله از آنتن بیشتر شود، دامنه ی میدان تشعشعی آنتن کمتر شده و در نهایت در ناحیه ی میدان دور، میدان ها یک موج الکترومغناطیسی عرضی(TEM) را تشکیل خواهند داد. در حالت دیگر، هرچه فاصله را کم تر کنیم، به دلیل نزدیک شده به نواحی میدان نزدیک دامنه ی میدان تشعشعی نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه توان تشعشعی بیشتری دریافت خواهیم کرد.
در تصویر زیر با در نظر گرفتن یک طول ثابت برای آنتن و با تغییر دادن فاصله از آنتن، تاثیر فاصله بررسی شده است.مشاهده می شود که هرچه فاصله از آنتن را بیشتر کنیم میدان کمتری دریافت می شود.

 

مقایسه پترن آنتن با تغییر فاصله

 

 

مقایسه پترن آنتن بر حسب تغییرات فاصله برای دایپل نیم موج

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S و فرکانس مرکزی 3.2 گیگاهرتز

 

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

 

این آنتن آرایه شکافی خطی در باند S و در رنج فرکانسی 3.09 گیگاهرتزتا 3.29 گیگاهرتز طراحی شده است که دارای طول 45 سانتی متر، پهنای باند 200 مگاهرتز در مقدار S11=-10 دسیبل و پهنای باند 155 مگاهرتز در VSWR=1.6 می باشد. این آنتن از موجبر با ابعاد 60 میلیمتر (عرض موجبر)در 12 میلی متر(ارتفاع موجبر)و پرشده از دی الکتریک هوا(خالی از دی الکتریک) می باشد. در طول 45 سانتی متری این آنتن از 6 شکاف تشکیل گردیده است که دارای 14.3 دسیبل و سطح گلبرگ کناری 18- دسیبل و پهنای پرتو اصلی 21 درجه می باشد.

مشخصات این آنتن را می توان در زیر مشاهده نمود. 👇👇👇

نمودار پارامتر S11 آنتن آرایه شکافی خطی طراحی شده در باند S

 

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

 

نمای دیگری از آنتن آرایه شکافی خطی باند S به همراه پترن تشعشعی آن

 

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

 

نمودار پارامتر VSWR آنتن آرایه شکافی خطی طراحی شده در باند S

 

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

 

نمودارپترن تشعشعی دو بعدی آنتن آرایه شکافی خطی طراحی شده در باند S

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه اسلات

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

نمودار دوبعدی یا قطبی تشعشعی آرایه آنتن صفحه ای

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

نمودار S11 آنتن و پهنای باند 120 مگاهرتزی

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

نمودار VSWR آنتن آرایه صفحه ای موجبری

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰