نصب رادار پالس داپلر AN/APG 65

 

نصب رادار پالس داپلر AN/APG 65 بر روی یک هورنت این رادار قابلیت تعقیب ده هدف و درگیری با هشت هدف را دارا است .

آنتن آرایه رادار استفاده شده در دماغه هواپیما که با فلش قرمزرنگ اشاره شده، از مدل اسلات موجبری بوده که ازطریق شبکه موجبری تغذیه می گردد.

 این نوع آنتن ها توسط تیم طراحی و ساخت انتن سامانه های راداری و رادیویی طراحی شده است .

👇👇👇

آنتن رادار باند X

 

شکل آنتن رادار باند X

 

این آنتن راداری که در باند X بوده از نوع اسلات موجبری می باشد که نمونه آن طراحی شده است.

 

آنتن راداری که در باند X

 

قطر حدود 28.5 سانتی متر برای ساختار فوق باپهنای باند 300 مگاهرتز

 

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com