آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

نمودار دوبعدی یا قطبی تشعشعی آرایه آنتن صفحه ای

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

نمودار S11 آنتن و پهنای باند 120 مگاهرتزی

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

نمودار VSWR آنتن آرایه صفحه ای موجبری

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com