#هندبوکی مفید در مورد # قطعات نیمه هادی مایکروویوی

 

#هندبوکی مفید در مورد # قطعات نیمه هادی مایکروویوی
#نام کتاب:RF and Microwave Semiconductor Device
 # نام نویسنده : Mike Golio

توضیحاتی در مورد کتاب:

این کتاب مرجع تک جلدی برای قطعات نیمه هادی فرکانس بالا را ارائه می دهد، ان هندبوک مشخصه های مواد اولیه ، سطح محدود کننده ی سیستم ها، شبیه سازی و مدل کردن قطعات  و یکپارچه کردن آنها را شامل می شود. هر فصل به طور اختصاصی جرئیات ، ویژگی و مشخصات هر نوع قطعه نیمه هادی را توضیح می دهد. این قطعات شامل : ورکتورها، دیود های شاتکی ، قطعات زمان گذر ، BJT ها ، HBT ها، MOSFET ها ، MESFET  ها  و HEMT  ها. این کتاب  اطلاعات جامعی را درباره تکنولوژی و پیشرفت این قطعات نیمه هادی مایکروویوی در اختیار خوانندگان می گذارد.

 

دریافت

 

بازگشت به فهرست