طراحی گیرنده رادیویی

 

کتابی بسیار مفید در زمینه ی #طراحی گیرنده رادیویی
📙نام کتاب:
Radio Receiver Design
🖋نام نویسندگان:
Kevin Meclaning and Tom Vito
 
معرفی کتاب:
این کتاب درک مناسبی از مشخصات منحصر به فرد سیستم گیرندگی را بیان میکند. با توجه به توضیحات جامع و پایه ای در مورد سرفصلها مثالهاو تمرینات متفاوتی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته شده است.

📃فهرست کتاب شامل:
▪️فیلترها
▪️میکسرها
▪️اسیلاتورها
▪️نویز و آمپلی فایرها
▪️و...

📻📻📻📻📻📻📻📻📻📻

دریافت

 

بازگشت به فهرست