روش های عددی برای مهندسی با متلب و حل مثالهای الکترومغناطیسی به کمک این روش ها

 

کتاب معروف '' روش های عددی برای مهندسی با متلب و حل مثالهای الکترومغناطیسی به کمک این روش ها''  

🔮دراین کتاب به روش های عددی و نحوه به کارگیری آن در حل معادلات انتگرالی درحوزه الکترومغناطیس و به کمک متلب پرداخته می شود.
 
سال2011
ویرایش دوم
نویسنده : Karl F. Warnick

دریافت

 

بازگشت به فهرست