روشهای عددی در الکترومغناطیس با استفاده از متلب

 

 کتابی بسیار مفید و خواندنی در زمینه ی # روشهای عددی در الکترومغناطیس با استفاده از متلب
#نام کتاب:
 Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB

#نام نویسنده: Matthew N.O. Sadiku
 
#کلیات کتاب:

این کتاب، راهنمایی است برای حل مسایل الکترومغناطیس با استفاده از روش‌های عددی و کامپیوتر که درواقع می‌تواند پایه بسیاری از نرم‌افزارهای طراحی‌شده برای حل مسایل الکترومغناطیس باشد.

انتشار ویرایش سوم از این کتاب،‌ نشان‌دهنده درک اهمیت روش‌های عددی حل معادلات الکترومغناطیس است. این نسخه شامل تغییرات و پیشرفت‌های اخیر در حوزه روش‌های عددی، شامل الگوریتم‌های استاندارد برای روش تفاضل محدود حوزه زمان (FDTD) و رفتار شرایط مرزی جذب در این روش، روش المان محدود و روش ماتریس خط انتقال است. فصل جدیدی با عنوان روش‌های خط، به این کتاب اضافه‌شده است.

در این ویرایش، کدهای MATLAB جایگزین کدهای فرترن شده است تا کارایی روش‌های حل مساله با تکنیک‌های جدید افزایش پیدا کند.

🍃🍃🍃🍃🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍁🍁🍁🍁🍁🍁

 

دریافت

 

بازگشت به فهرست