کتاب "تکنیک های کدگذاری و مدولاسیون در مخابرات بی سیم"

modulation and coding techniques

in wireless communications
انتشارات جان وایلی
سال 2011
زبان انگلیسی
فرمت PDF
682 صفحه.

دریافت

بازگشت به فهرست