کتاب تحلیل ماتریس برای آمار

کتاب "تحلیل ماتریس برای آمار" ویرایش سوم
انتشارات جان وایلی
سال 2017
زبان انگلیسی
فرمت PDF

دریافت

 

بازگشت به فهرست