کتاب

کتاب "مبحث ابتدایی در زمینه ی احتمال و زنجیره ی مارکف"

probability and markov chains
انتشارات جان وایلی
سال 2013
زبان انگلیسی
فرمت PDF
348 صفحه.

دریافت

بازگشت به فهرست