کتاب مرجع درس توابع دایادیک گرین

 

کتاب مرجع درس توابع دایادیک گرین
#نام کتاب: Dyadic Green Functions in Electromagnetic  Theory
#نام نویسنده:Tai

 

مقدمه ی کتاب:

 
در این ویرایش از کتاب Tai توجه چشمگیری پیرامون  تکنیک های توابع دایادیک گرین شده است.می توان گفت  در این کتاب فرمول سازی به صورت کامل معرفی شده است که شامل طبقه بندی ها و شیوه های متفاوت توابع مشخصه می باشد.ویژگی مهم این ویرایش شامل توابع ماکسول که قالب بندی قابل درکی از مقدمه الکتریکی و مغناطیسی توابع دایادیک گرین دارد،حل انتگرالی معادلات ماکسول ،مشتقات جدید با کمک تئوری بردار دایادیک گرین ، این اجازه را می دهد که برخی از مراحل میانی حذف گردد...

دریافت

 

بازگشت به فهرست