کتاب و مرجع مفید برای آموزش طراحی و اصول تئوریات

 

اما Frequency Selective Surface ها ...

کتاب و مرجع مفید برای آموزش طراحی و اصول تئوریات " FSS ها "

نویسنده : Ben A.Munk

🌀🌀🌀مباحث علمی و عملی مخابرات،انتشار،پراکندگی و ساخت آنتنهای حرفه ای : کانال آنتن کاران مخابراتی و رادار

دریافت

 

بازگشت به فهرست