امواج الکترومغناطیسی

 

‍ #کتابی مفید در زمینه ی# امواج الکترومغناطیسی
#نام کتاب: An Introductory course Electromagnetic Waves
# نام نویسندگان:M.D.Varweij ,P.M.vanden Berg

#خلاصه از کتاب:
 
-کتاب امواج الکترومغناطیسی مقدمه ای از مفاهیم تئوری امواج مغناطیسی را ارائه میکند. این کتاب مواد اولیه و کاربردشان در مهندسی الکترونیک،سازگاری الکترومغناطیسی، ارتباط و سنجش از راه دور را شامل میشود.همچنین این کتاب شامل معادلات میدان الکترومغناطیسی، خطوط انتقال،موجبرهای الکترومغناطیسی و ... را شامل می شود.

دریافت

 

بازگشت به فهرست