طراحی و شبیه سازی کوپلر 20 دسیبل یک طبقه در فرکانس مرکزی 2 گیگاهرتز روی زیرلایه راجرز4003 وضخامت 32mil در نرم افزار ADS

 

طراحی و شبیه سازی کوپلر

 

نمودار S پارامتر کوپلر 20 دسیبل باند باریک طراحی شده در نرم افزار ADS در فرکانس 2 گیگاهرتز

طراحی و شبیه سازی کوپلرر

نمودار تغییرات فاز خروجی ها و مشاهده اختلاف فاز 90 درجه در آنها برای کوپلر 20 دسیبل باندباریک طراحی شده

طراحی و شبیه سازی کوپلر

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com