طراحی و شبیه سازی و ساخت انتن هورن

ساخت آنتن فید ماهواره ای باند X/Ku - آنتن هورن شیاری یا Corrugated horn

مشخصات فنی سفارش طراحی وتولیدوتست محصولات پسیو

 

طراحی و شبیه سازی و ساخت انتن هورن

طراحی وشبیه سازی نرم افزاری آنتن ساخته و تست شده Corrugated horn در باند X/Ku برای فیدماهواره

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com