طراحی وشبیه سازی مهندسی و ساخت آنتن های سامانه ( آرایه ای و رفلکتوری )
آرایه مایکرواستریپ با سطح گلبرگ کناری 25- دسیبل و فرکانس مرکزی6.9گیگاهرتز

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

نمودار S11 آنتن آرایه پچ مایکرواستریپ خطی با 10 المان

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

نمودار میزان بازده تشعشعی و کل آنتن در فرکانس طراحی و تطبیق ورودی 100 اهمی آنتن

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

پترن تشعشعی Realized Gain انتن در فرکانس طراحی 6.9گیگاهرتر

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com