طراحی و فروش آنتن های آرایه ای و سامانه ای
آرایه مایکرواستریپ باند C  از رنج 6.8 تا 7 گیگاهرتز با سطح گلبرگ کناری -23 دسیبل

 

آرایه مایکرواستریپ

 

نمودار S11 ورودی آنتن و عملکرد صحیح آنتن در فرکانس طراحی

 

آرایه مایکرواستریپ

 

پترن تشعشعی آنتن در فرکانس طراحی 6.9 گیگاهرتز

 

آرایه مایکرواستریپ

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com