کتاب کاربردهای فیبر نوری غیرخطی

 

 #کتابی مفید در زمینه ی # کاربردهای فیبر نوری غیرخطی
#نام کتاب:Applications of Nonlinear Fiber Optics
#نام نویسنده: Govind P. Agrawal

#خلاصه ای از کتاب:
 
_ این کتاب تنها مرجعی است که درموردفیبر نوری غیر خطی جمع اوری شده است.در این کتاب روش های بنیادی تکنولوژی در راستای مواد با تکنیک فشرده سازی پالس،امپلی فایرهای فیبر دوپینگ شده با خاک های نادر ولیزر را شرح میدهد.دیگر فصول این کتاب در مورد سیستم های ارتباطی فیبر نوری و تکنیک های پردازش سیگنال های فوق سریع را که باعث پدیده ی غیر خطی در فیبر نوری میشود،را ذکر میکند.این کتاب مورد استفاده مهندسین که برای توسعه ی نسل بعدی اجزای نوری تلاش میکنند میباشد و همچنین افرادی که بر روی آمپلی فایرهای فیبر ولیزر و دانشجویانی که بر روی زمینه ی ارتباط اپتیکی و کوانتوم کار میکنند،کاربرد دارد.

دریافت

 

بازگشت به فهرست