شما سروران گرامی را با طرح دیگری از آنتن های موجبری اسلات آشنا می کنیم.

👇👇👇
آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبرهای ریجدار یا :
Single Ridge waveguide Slot Array Antenna

یکی از ویژگی های این نوع آنتن ها افزایش خطوط و تراکم خطوط جریان سطحی و درنتیجه قطع بیشتر این خطوط روی دیواره توسط رزوناتورهای اسلاتی و درنتیجه افزایش چنددرصدی پهنای باند آنتن در مقایسه با موجبرهای مستطیلی بدون ridge.

همچنین زمانیکه این آنتن ها درحالت بدون ridge برای کاربردهای راداری آرایه فازی قابل استفاده می شوند، به دلیل حفظ شرایط عدم رخداد گلبرگهای توری یا grating lobe ها، درنهایت آرایه فازی حاصله از چرخش ماکزیمم مثبت ومنفی 25 درجه در صفحه E یا صفحه قرارگیری آرایه های خطی درکنارهم برخوردارخواهد بود. اما برای بهره گیری از افزایش میزان چرخش گلبرگ اصلی ویا به عبارتی افزایش زاویه اسکن، از این نوع آنتن ها با موجبر ریجدار استفاده می شود که منجر به اسکن محیط در صفحه E تا زاویه مثبت و منفی 90 خواهد شد درحالیکه گلبرگ های فرعی grating lobe ها نیز اتفاق نمی افتند.

این نوع ساختارهای موجبر اسلات با موجبر ریجدار را به شما در دونمونه خطی طراحی شده معرفی می کنیم که قابلیت طراحی آن در قالب آرایه های مسطح یا صفحه ای در اشکال مختلف و پارامترهای متنوع وجود خواهد داشت

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار با 6 المان اسلات و طراحی شده در فرکانس دلخواه 9.375 گیگاهرتز از باند X و سطح گلبرگ کناری دلخواه 20- دسیبل.

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

نمودار S11 ورودی آنتن

 

پترن سه بعدی آنتن

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

نمونه دیگری از این نوع آرایه آنتنی با 8 المان اسلات و موجبرریجدار با ابعاد محاسبه شده جهت طراحی مهندسی.
فرکانس مرکزی 9.375 گیگاهرتز و سایدلوب 20-دسیبل

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

نمودار S11 آنتن

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

نمونه کاربردصنعتی آرایه آنتن رادار آرایه فازی بااستفاده از آرایه های موجبر ریجدار اسلات

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com