طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار با 20 اسلات و سطح گلبرگ کناری 24- دسیبل در باندX

طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

 

نمودار S11 یا تلفات ورودی آنتن

نمودار S11 یا تلفات ورودی آنتن

 

نمودار توزیع جریان سطحی روی آنتن طراحی شده

 

نمودار توزیع جریان سطحی روی آنتن طراحی شده

توزیع جریان سطحی روی آنتن اسلات موجبری ریجدار به صورت GIF

دریافت
عنوان: توزیع جریان سطحی روی آنتن اسلات موجبری ریجدار به صورت GIF
حجم: 20.1 کیلوبایت

 

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز