طراحی و شبیه سازی دیشهای رفلکتوری آفست برای کاربردهای ماهواره ای و نظامی و نمونه شبیه سازی شده در باند X/Ku با

ماکزیمم قطر 130 سانتیمتری

 

طراحی و شبیه سازی دیشهای رفلکتوری آفست

 

تشعشع سه بعدی ساختار رفلکتوری در فرکانس مرکزی 12 گیگاهرتز

 

طراحی و شبیه سازی دیشهای رفلکتوری آفست

 

نمودار VSWR ساختار

 

طراحی و شبیه سازی دیشهای رفلکتوری آفست

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com