طراحی هایبرید branch-line کوپلر 90 درجه با Multisection جهت افزایش پهنای باند و طراحی و شبیه سازی شده در نرم افزار ADS

 

طراحی هایبرید branch-line

 

نمودار S پارامتر هایبرید پهن باند و اختلاف فاز خروجی ها در پهنای باند نشان داده شده و ایزولاسیون بین پورتهای خروجی

طراحی هایبرید branch-line

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com