سیگنالها و سیستمها

 

 

‍#کتابی بسیار مفید در زمینه ی# سیگنالها و سیستمها
#نام کتاب :Fundamentals of Signals & Systems
#نام نویسنده:Benoit Boulet

#خلاصه ای از کتاب:

این کتاب مفاهیم بنیادی سیگنالها و سیستم ها را در غالب ریاضیات زیبا بیان می کند. تئوریات سیگنالها و سیستمها به نتایج ریاضیاتی همانند سری  فوریه ، لاپلاس و دیگر ریاضیات مربوط می شود.سیگنالها و سیستمها اثبات کردند که ابزار قدرتمندی در بسیاری از زمینه های علوم مهندسی در ۷۰ سال اخیر می باشد که شامل سیستم های قدرت، ارتباطات ، طراحی مدار، فیلترینگ و پردازش سیگنال  هستند.
موضل اساسی در علوم مهندسی پیش بینی پاسخ خروجی  یک سیستم در حالی که سیگنال ورودی به آن داده خواهد شد. این مشکل در طراحی سیستمهای مکانیکی و الکترونیکی ایجاد می شود زمانی که یک سیگنال خروجی سیستم به طور معمول در بهترین شرایط سیگنال ورودی مناسبی را پاسخ دهد. در این شرایط ریاضیات مدل ورودی /خروجی سیستم آنالیز شده تا رفتار خروجی سیستم را پیش بینی کند...

دریافت

 

بازگشت به فهرست