طراحی آنتن هورن پهن باند برای استفاده در تغذیه رفلکتورها که در ادامه میبینیم...

طراحی آنتن هورن پهن باند

 

نمودار S11 آنتن

 

طراحی آنتن هورن پهن باند برای استفاده در تغذیه رفلکتورها

 

پترن تشعشعی آنتن در فرکانس 12 گیگاهرتز

طراحی آنتن هورن پهن باند برای استفاده در تغذیه رفلکتورها

 

در ادامه این فید طراحی شده را به عنوان تغذیه یک دیش رفلکتوری با قطر 1 متر و نسبت F به D ( نسبت نقطه کانونی به قطر دیش)برابر با 0.42 برای کاربرد ماهواره ای استفاده میکنیم و نتایج تشعشعی و تطبیق ساختار کل را میبینیم. ..

طراحی آنتن رفلکتوری با مشخصات مطلوب و محاسبه شده برای فید طراحی شده

طراحی آنتن رفلکتوری

پترن آنتن رفلکتوری در فرکانس 10.8 گیگاهرتز

 

طراحی آنتن رفلکتوری

 

پترن آنتن در فرکانس 11.8 گیگاهرتز

طراحی آنتن رفلکتوری

پترن تشعشعی آنتن در فرکانس 14.3 گیگاهرتز

طراحی آنتن رفلکتوری

 

نمودار S11 آنتن فید در حضور رفلکتور

طراحی آنتن رفلکتوری

لازم به ذکر است پترن تشعشعی آنتن در کلیه فرکانس از سطح گلبرگ کناری یا SLL برابر با 30- دسیبل و کمتر برخوردار می باشد.

نحوه روشن شدن نواحی مختلف دیش رفلکتور درحضور آنتن فید ( طراحی بایستی صحیح صورت گیرد تا ماکزیمم گین مورد انتظار از دیش حاصل شود ) ...

طراحی آنتن رفلکتوری

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com